Over de spelotheek

Wat is een spelotheek ?

Een spelotheek is voor speelgoed, wat een bibliotheek is voor boeken. Je kunt met je kind tijdens de openingsuren komen kijken en zien welk speelgoed je kind het meest aanspreekt, en wat je eventueel wil lenen.  Kinderen en hun ouders kunnen hier op vertoon van hun lidmaatschapskaart speelgoed lenen voor een periode van 4 weken.

Geschikt en gevarieerd speelgoed geeft je kind de mogelijkheid om te ontdekken, te oefenen, te experimenteren, en vervult spelenderwijs een belangrijke functie in zijn ontwikkeling.
Speelgoed is duur en kinderen spelen soms maar kort met bepaalde soorten speelgoed. Lenen is een goed alternatief. “Is dit iets voor hem”? “Is zij daar al aan toe”? Je kunt het eerst uitproberen en dan oordelen of je het wil kopen.

Voor wie is de spelotheek

Onze spelotheek leent speelgoed uit aan ALLE kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Zaventem. De spelotheek is er voor ieder kind, ongeacht taal, kleur of afkomst. Spelen zou immers een recht moeten zijn van ieder kind.

Werking van de spelotheek

De vrijwilligers helpen je graag wegwijs bij je zoektocht naar gepast speelgoed. Wanneer je het speelgoed gevonden hebt breng je het naar de vrijwilliger die de administratie zal verzorgen in het software programma. U zult een uitleenbon ontvangen waarop de verschillende artikelen die je ontleend hebt vermeld staan. U zult er tevens de uiterste retourdatum op vinden.

Bij de inschrijving, alsook bij elk bezoek, dient elk kind vergezeld te zijn van een ouder of een meerderjarige begeleider en dient de lidkaart voorgelegd te worden aan een vrijwilliger met dienst.

 Er mag maximaal tegelijkertijd 2 stuks per ontlener en maximaal 5 stukken per adres worden ontleend. De uitleenperiode voor een speelgoedartikel bedraagt maximaal 4 weken.

Breng je speelgoed terug binnen, dan zal de vrijwilliger het aannemen en tevens de administratie verzekeren. Hij zal het speelgoed nazien op zindelijkheid en volledigheid. De controle van de onderdelen zal onmiddellijk gebeuren. In uitzonderlijke gevallen zal de controle worden uitgesteld en het speelgoed onder voorbehoud aangenomen worden.

We vragen om eventueel teruggevonden onderdelen zo snel mogelijk af te geven in de spelotheek.

 Wij zijn blij met uw niet meer gebruikt speelgoed als het nog volledig intact is en voldoende netjes om aan kinderen uit te lenen.

Waar is de spelotheek gevestigd ?

De spelotheek is gevestigd op volgend adres:

Administratief Centrum Zaventem
Vijverstraat 14
1930 ZAVENTEM

De toegang geschiedt langs de deur kant Vijverstraat.